Hitotsubuno Mugi (JP)
2
Huane (CN)
2.5
Hyakunen no Kodoku (JP)
4.5
Ichibanfuda (JP)
1.5
Iichiko (JP)
2.5
Japansch Zaky (JP)
1.5
Jiangxiaobai (40%) (CN)
3
Jinro 25 (KR)
1
Jinro Chamisul (16,9%) (KR)
3
Jinro Chumchurum (12%) (KR)
3.5
Jinro Plum (13%) (KR)
3
Jougo (JP)
2
Kaesong Koryo Insam (KR)
3.5
Kao Liang Chiew (CN)
4.5
Kaseda 30 (JP)
3.5
Kawaii Otoko-Mugi (JP)
3.5
Kaze Shiro Uma (JP)
2
Kinmen Kaoliang Liquour 38% (TW)
3.5
Kirishima (JP)
2.5
Kojiya Dembei (JP)
4.5
Kokuto Shochu Ageing (JP)
3
Kuro Kirishinma (JP)
3
Lamp Kiu-Masamune (JP)
3.5
Làng Vân Hạ Thổ (VN)
4
Laolongkou Longxiang Shenyang 42% (CN)
4
Leaping Hare (JP)
4.5
Maikokoti Shochu (JP)
4
Maotai Guo Zhen (CN)
4
Mautai Kweichow 2002 (CN)
4
Mautai Kweichow Camus (CN)
4.5