Wolf Whiskey Barley Rye Malt ex Sherry PX (PL)
3
Wolf Whiskey Barley Malt ex Sherry PX & Muscadel (PL)
2
Wolf Whiskey Barley Rye Malt ex Cognac (PL)
2
Wolf Whiskey Corn Rye Malt New American Oak (PL)
3
Wolf Whiskey CS Barley ex Sherry Oloroso & Red Muscadel (PL)
2
Wolf Whiskey CS Barley Rye Malt ex Sherry PX (PL)
3.5
Wolf Whiskey No 8 ex Cherry Wine & Muscadel (PL)
3.5
Wolf Whiskey Smoky Single Rye No 3 New Polish Oak/Orange Wine Smoked Cask (PL)
3.5
Wolf Whisky Smoky Single Rye no. 3 New Polish Oak/Orange Wine Smoked Cask (PL)
4
Woodford Reserve Kentucky Straight Rye Batch 0045 (US)
4.5
Yellow Rose Rye (US)
3
Yellow Rose Rye Maple Finish (US)
2.5