Przychody Grupy Ambra wzrosły w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 o 20,2%. Najszybciej rosła sprzedaż win musujących – o 31,2%, a liderami były marki Dorato, Zarea i Mucha Sekt. Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce wzrosły o 17,4% – ponad czterokrotnie przewyższając wzrost rynku wina, który w tym okresie wyniósł 4,1%. Liderami sprzedaży były marki Dorato wśród win musujących, Winiarnia Zamojska, Portada i Cono Sur w winach spokojnych oraz wódki i whisky Baczewski. Wzrost sprzedaży do gastronomii był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego i osiągnął wartość zbliżoną do okresu przed pandemią COVID-19.

Rynkiem najszybszego wzrostu były ponownie Czechy i Słowacja, gdzie wzrost sprzedaży wyniósł 22,9% (w walutach lokalnych), głównie za sprawą marki Mucha Sekt zwiększającej udziały w rynku win musujących. W Rumunii sprzedaż wzrosła o 24,1% (w walucie lokalnej). Liderem sprzedaży na tym rynku jest marka Zarea umacniająca swoją pozycję w kategoriach win musujących i brandy.
Rekordowe wyniki sprzedaży przełożyły się na wzrost zysków. Rosnący udział produktów premium w strukturze sprzedaży wpłynął na zwiększenie rentowności, pomimo wyższych kosztów marketingu, podwyżek kosztów mediów, usług i wyższych rezerw na premie uzależnione od wyników. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 74,3 mln zł i był o 27,6% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 45,7 mln zł i wzrósł o 30,5%.
– Nasze produkty premium cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów – nie tylko w gastronomii czy sklepach specjalistycznych Centrum Wina/Distillers Limited, ale również w sklepach spożywczych. Przekłada się to na wyniki Grupy Ambra i pozwala nam kontynuować inwestycje w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i w Rumunii i rozwój nowych produktów – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail