Zespół redakcyjny:

Łukasz Gołębiewski (redaktor naczelny),

Jarosław Buss,

Łukasz Czajka,

Mirosław Pawlina,

Bogumił Rychlak,

Ewa Tenderenda-Ożóg (sekretarz redakcji)
Wydawca: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

Adres redakcji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 p. 416

e-mail: redakcja@aqua-vitae.pl

Komentarze