Spirits2

winieta_2-k.cdr

Zespół redakcyjny:

Łukasz Gołębiewski (redaktor naczelny),

Jarosław Buss,

Łukasz Czajka,

Mirosław Pawlina,

Bogumił Rychlak,

Ewa Tenderenda-Ożóg (sekretarz redakcji)

Wydawca: Aqua Vitae

Adres redakcji: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8 p. 416

e-mail: biuro@spirits.com.pl

Komentarze