W pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 sprzedaż Grupy Ambra wzrosła o 12,4% do 140,7 mln zł. W tym okresie najszybciej rosła sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych i win spokojnych, a dynamikę sprzedaży zwiększyły przejęte w poprzednim roku obrotowym czeskie spółki. Po sześcioprocentowym spadku w ostatnim kwartale ubiegłego roku obrotowego sprzedaż Grupy dynamicznie odbiła rosnąc na głównych rynkach działalności (bez sprzedaży eksportowej) o 13,8%. Wzrost organiczny sprzedaży Grupy (bez wpływu akwizycji) wyniósł natomiast 10,7%. Na rynku polskim (największym rynku działalności Grupy) przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,7% – ponownie powyżej dynamiki rynku. Do wzrostu sprzedaży w Polsce w największej mierze przyczyniły się wina spokojne, wśród których wyróżniały się marki Fresco, Portada, Cono Sur, oraz alkohole mocne, w tym wódki Baczewski i brandy Pliska. Zagraniczne spółki Grupy Ambra również dynamicznie zwiększały sprzedaż. Najszybciej przychody rosły w Czechach i na Słowacji, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 32,6% (w walutach lokalnych) – w dużej mierze dzięki przejętym w ubiegłym roku obrotowym spółkom dystrybucyjnym w segmencie win i alkoholi premium. Wzrost organiczny z pominięciem tych akwizycji wyniósł w Czechach i na Słowacji 10,2%. Sprzedaż na rynku Rumunii wzrosła o 25,1% (w walucie lokalnej), na co największy wpływ miały wyniki marki win spokojnych Sange De Taur przejętej w lipcu 2019 roku.

– Pomimo pandemii COVID-19 konsumenci nadal chętnie sięgają po produkty premium. Dlatego nie rezygnujemy z przyjętej strategii tworzenia i sprzedaży produktów o wysokiej wartości. Nasze główne marki umacniają swoją pozycję, a nowe projekty rynkowe rozwijają się dobrze wnosząc wkład do wzrostu sprzedaży i wyników Grupy. Kontynuujemy inwestycje w naszym zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej. Na rynku czeskim budujemy pozycję w dystrybucji win i alkoholi premium w oparciu o dokonane akwizycje. Przejęcie wiodącej marki win stołowych w Rumunii jest świetnym punktem wyjścia do rozwoju na rumuńskim rynku win. W trudnych i zmiennych warunkach makroekonomicznych, patrzymy w przyszłość z ostrożnym optymizmem – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 11,1 mln zł i był o 32,3% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 5,4 mln zł i wzrósł o 47,2%.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail