W Polsce nadal mamy do czynienia ze zbyt niską wiedzą społeczeństwa na temat alkoholu – poinformował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Dodał też, że Polacy nie wiedzą, ile czystego spirytusu jest w danej jednostce objętości.

Badanie „Opinie Polaków o alkoholu” IBRiS przeprowadził na grupie 1200 pełnoletnich mieszkańców Polski oraz na grupie 500 urzędników gminnych metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.
Wynika z niego, że Polacy za alkohol uważają wódkę (88%) i whisky (82%). Mniejszy odsetek uznaje za alkohol: wino (53%), piwo (46%), piwo smakowe (35%) i cydr (29%). W grupie 500 objętych badaniem urzędników, fachowców od rozwiązywania problemów alkoholowych, aż 97% twierdzi, że wódka to alkohol, 94%, że whisky, 78%, że wino, 75%, że piwo, 64%, że piwo smakowe i 57%, że cydr.
Według autorów badania Polacy nie wiedzą, ile alkoholu jest w danej jednostce objętości. 63% badanych twierdzi, że w 0,5 l piwa jest mniej czystego alkoholu etylowego niż w 50 ml wódki.
Przedstawiciele badanych grup zostali poproszeni o wskazanie na dziesięciostopniowej skali ocen, w jakim stopniu dany napój uważają za alkohol.
Fachowcy niemal bezspornie za alkohol uznali wódkę i whisky, uzyskując najwyższą ocenę na skali – 10. 90% z nich za taki produkt uznało domową nalewkę na bazie spirytusu i wódkę smakową, a 83% whisky z colą. 78-71% (w zależności od napoju) respondentów jako napój alkoholowy zdefiniowało wino, piwo oraz wino musujące. Najmniej pytanych za alkohol uznało piwo smakowe i cydr.
Wśród ogółu badanych Polaków wskaźniki te są niższe. Widocznie mniejszy procent Polaków uznaje jednoznacznie poszczególne rodzaje napojów alkoholowych za alkohol, np. o piwie smakowym 35% ma takie zdanie, a o piwie zwykłym tylko 46% respondentów.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail