Stare banderole ważne do końca 2022 roku
Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o podatku akcyzowym. Wśród zmian znajduje się zapis, który wydłuża do końca przyszłego roku ważność starych banderol, licząc od dnia zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru. Do tej pory było to 12 miesięcy od daty wprowadzenia nowego wzoru. Minister finansów ma możliwość wydłużenia okresu ważności banderol w drodze rozporządzenia.
W „Dzienniku Ustaw” z 27 grudnia 2021 czytamy:
„1. W przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy podmioty posiadające dotychczasowe znaki są obowiązane, w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia nowego wzoru lub zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy, zwrócić niewykorzystane znaki podmiotowi, który je wydał.
2. Dotychczasowe znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe przed wprowadzeniem nowego wzoru lub zakończeniem stosowania dotychczasowego wzoru znaku akcyzy zachowują ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia odpowiednio wprowadzenia nowego wzoru lub zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail