Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rozpoczyna nabór na nowy kierunek studiów winogrodnictwo i enologia. Są to studia II stopnia – magisterskie, trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera i ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (czteroletnie studia studia doktoranckie).

Jak czytamy na stronie internetowej studiów: Student oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa także umiejętności w czasie praktyk realizowanych w naszej uniwersyteckiej winnicy i winiarni. Poznaje wszelkie etapy produkcji od pola do stołu. Uzupełnieniem są wyjazdy studyjne do winnic produkcyjnych w Polsce i za granicą, gdzie studenci zapoznają się z problemami winiarstwa w różnych rejonach produkcyjnych. Dzięki tak wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, do podjęcia pracy jako osoby zarządzające, względnie doradcy w winnicach i winiarniach. Mogą także pracować w laboratoriach analitycznych zajmujących się oceną win/żywności oraz firmach dystrybucyjnych, zajmujących się sprzedażą i marketingiem wina. Ze względu na swoje kompetencje będą poszukiwani jako doradcy – sommelierzy w hotelarstwie i gastronomii.
Proces dydaktyczny w ramach kierunku winogrodnictwo i enologia, z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter realizować będzie nie tylko kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego (Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Technologii Żywności), ale też innych uczelni (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum) i innych jednostek specjalizujących się w branży winiarskiej.
Przedmioty objęte planem studiów magisterskich podzielone są na następujące grupy:
* przedmioty kształcenia ogólnego: komunikacja w branży winiarskiej, podstawy biznesu, doradztwo i rzeczoznawstwo, język obcy, statystyka i doświadczalnictwo, sztuka pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych;
* przedmioty kierunkowe: winogrodnictwo, choroby i szkodniki winorośli, mikrobiologia winiarska, winifikacja, analityka laboratoryjna w enologii, chemia wina, substancje aktywne w produktach naturalnych, zdrowotne aspekty wina, interakcje leków z etanolem, neuroenologia, praktikum I (technologia uprawy winorośli – winnica), praktikum II (enologiczne – winiarnia), wyjazd studyjny, seminarium dyplomowe;
* przedmioty do wyboru to m.in.: seminarium (winogrodnicze/enologiczne), wirusologia, diagnostyka potrzeb żywieniowych roślin, herbologia, polimery w ogrodnictwie, ekologiczne metody ochrony roślin, przechowalnictwo owoców, rośliny użytkowe w agroturystyce, pestycydy i techniki ochrony roślin, żywność funkcjonalna i suplementy diety, analiza sensoryczna wina.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail