Gotowe materiały do druku przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej.
Czasopismo jest w całości montowane elektronicznie.
Preferowane formaty plików:
• PLIKI PDF (kompozytowe, pełnowartościowe CMYK)
• PLIKI TIFF rozdzielczość 400 – 600 dpi, wymiary – format ogłoszenia ze spadami, CMYK.
Prosimy:
• o stosowanie maksymalnego nafarbienia 300%;
• o ścisłe przestrzeganie wszystkich wymiarów;
• zawsze dostarczać prace w formacie brutto (ze spadami);
• pamiętać o marginesach;
• o stosowanie tylko i wyłącznie przestrzeni kolorów CMYK;
• pamiętać o nadrukowywaniu czarnych tekstów;
• nie umieszczać w pliku żadnych paserów, linii cięcia, belek kolorów – dostarczać
sam format brutto.
UWAGA: Do każdego pliku musi być dołączona próba kolorów! Będzie to jedyna
Wymiary reklam w blokach stron reklamowych (formaty netto):
• Format czasopisma 200×280 mm, oprawa klejona.
• Formaty reklam do środka numeru:
• cała strona 200×280 mm;
• 1/2 strony w układzie pionowym 98×280 mm;
• 1/2 strony w układzie poziomym 200×138 mm;
• 1/4 strony w układzie poziomym 200×70 mm ;
• 1/3 strony w układzie poziomym 200×93 mm.
• 1/3 strony w układzie pionowym 69×280 mm
• Format reklamy na II, III i IV str. okładki – 200×280 mm.
• Spady 4 mm w każdą stronę (prosimy zawsze stosować spady z 4 stron).
• Elementy graficzne i teksty nie powinny znajdować się bliżej (margines wewnętrzny)
niż 11 mm od krawędzi strony, czyli 15 mm od krawędzi spadu (nie dotyczy
elementów „na spad”).
Wskazówki techniczne:
Aby zachować najwyższą jakość publikowanych materiałów proponujemy
przestrzeganie następujących wskazówek:
• Stopień pisma tekstów drukowanych z jednej barwy podstawowej nie powinien być
mniejszy niż 6 punktów dla krojów jednoelementowych i 7 punktów dla krojów
dwuelementowych.
• Stopień pisma tekstów drukowanych z więcej niż jednej barwy podstawowej lub w
kontrze nie powinien być mniejszy niż 8 punktów dla krojów jednoelementowych i 10
punktów dla krojów dwuelementowych.
• Teksty drukowane w kontrze powinny być złożone czcionką typu Bold.
• Linie drukowane z więcej niż jednej barwy podstawowej lub w kontrze nie powinny
mieć grubości mniejszej niż 1 punkt.
• Kontrast pomiędzy elementami tła a liternictwem powinien być tak dobrany, aby
zapewniał odpowiednią czytelność tekstów.
Informacje:
Ewa Tenderenda-Ożóg
tel. (22) 828 36 31, tel. kom. +48 606 118 617
e-mail: redakcja@aqua-vitae.pl
Biblioteka Analiz Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8 p. 416, 00-048 Warszawa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.