Zarząd Ambra SA opublikował raport w związku z epidemią koronawirusa. „Negatywny wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 polega do tej pory przede wszystkim na znacznym ograniczeniu sprzedaży w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii (HoReCa) oraz poprzez prowadzoną przez Grupę sieć specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium Centrum Wina i Distillers Limited. Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za około 15% całkowitej sprzedaży Grupy.

Sprzedaż w pozostałych kanałach dystrybucji realizowana jest bez zakłóceń z tendencją spadkową w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przy czym odnośnie do tych kanałów sprzedaży Spółka nie dysponuje – na obecnym etapie – wystarczającą wiedzą, aby jednoznacznie określić możliwy poziom ewentualnego spadku sprzedaży.
Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, sprzedaż, przepływy środków pieniężnych oraz zadłużenie w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności Grupy.
Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółki Grupy nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów. Wysokie stany magazynowe umożliwiają niezakłóconą sprzedaż i produkcję zdecydowanej większości asortymentu przez okres kilku najbliższych miesięcy.
Z uwagi na wysoką sezonowość konsumpcji wina największa część przychodów ze sprzedaży Grupy odnotowana jest w drugim kwartale roku obrotowego, tj. czwartym kwartale roku kalendarzowego. Wysoka sezonowość przychodów skutkuje kumulacją wyniku finansowego w tym okresie. Z tego względu wpływ epidemii COVID-19 na przychody i wyniki finansowe Grupy po zakończeniu tego okresu jest znacząco niższy niż gdyby epidemia miała miejsce w okresie świąteczno-noworocznym.
W perspektywie średnioterminowej pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich spowoduje zmniejszone zakupy produktów Grupy, przy czym skala możliwego spadku konsumpcji i sprzedaży jest w chwili obecnej trudna do oszacowania. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, zarząd obecnie nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację operacyjną i finansową spółki i jej Grupy Kapitałowej, nie mniej – w najlepszej ocenie zarządu – na podstawie przeprowadzanych analiz, zarówno ciągłość działalności operacyjnej jak i płynność finansowa są zabezpieczone”.
Ambra pod marką Centrum Wina/Distillers Limited prowadzi w Polsce 30 sklepów specjalistycznych, z których działają obecnie tylko 3. Zaopatrywała ok. 1500 punktów gastronomii.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail