Podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu Great Place to Work, prestiżowy tytuł Najlepszego Miejsca Pracy 2018 otrzymał Brown-Forman Polska. Nagroda przyznawana jest za budowanie i rozwijanie wyjątkowych relacji z pracownikami i wyróżnia pracodawców, którzy tworzą inspirujące miejsca pracy oparte na silnej kulturze organizacyjnej i wzajemnym zaufaniu. Brown Forman został również wyróżniony tytułem Rzecznika Standardu Etyki, który przyznaje United Nations Global Compact.


Partnerami strategicznymi Great Place To Work są Konfederacja Lewiatan i Global Compact Network Poland. Metodologia badania opiera się na dwóch wymiarach: pierwszym jest ankieta pracownicza Trust Index, która określa poziom zaufania w organizacji, drugim zaś Audyt Kulturowy oceniający programy i praktyki HR. W anonimowej ankiecie prowadzonej przez Great Place to Work Institute®, aż 90% pracowników firmy odpowiedziało, że biorąc pod uwagę wszystkie badane aspekty, Brown-Forman jest wspaniałym miejscem pracy. Brown-Forman zajął drugie miejsce w kategorii firm do 500 pracowników. Po raz pierwszy brał udział w badaniu.
– Bardzo cieszymy się z otrzymanego tytułu. Osiągnięcie to było możliwe jedynie dzięki naszym pracownikom, którym chcę bardzo podziękować. W Brown-Forman wierzymy, że działając w zespole i dzieląc się wiedzą można zdziałać znacznie więcej niż w pojedynkę. Dlatego pracujemy w różnorodnych, często międzynarodowych, zespołach, tworząc zwinne grupy, które w przyjacielskiej i twórczej atmosferze realizują bardzo ambitne cele – mówi Ricardo Cupido, General Manager w Brown–Forman Polska.
– Wszystko, co robimy opiera się na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Do tego upraszczamy systemy, nie tworzymy niepotrzebnych barier, a kultura feedbacku i otwarta komunikacja stanowi podstawę naszych działań. Wierzymy, że przez to Brown-Forman osiąga tak dobre wyniki, a przy tym może poszczycić się zadowoleniem i dużą motywacją swoich pracowników – dodaje Agnieszka Przybyłek, HR Director w B-F Polska.
Rozwój organizacji opartych o zaufanie, współpracę i elastyczność to jeden z dominujących globalnych trendów budowania firm, które nie tylko osiągają doskonałe wyniki, ale również tworzą miejsca pracy na miarę potrzeb i oczekiwań pracowników. Jak wynika z badania „Trendy HR 2017” przeprowadzonego przez Deloitte podstawową cechą organizacji przyszłości jest elastyczność i zwinność przejawiająca się w odejściu od sztywnych, hierarchicznych struktur na rzecz tworzenia sieci współdziałających zespołów, uprawnionych do inicjowania działań i podejmowania decyzji.
Zaufanie, partnerskie relacje, poczucie wpływu, sensu pracy i relacje oparte na autentycznym przywództwie – to aktualnie najważniejsze motywatory pracowników, szczególnie młodych – do 30 roku życia. Według badań przeprowadzonych przez PwC, w roku 2020 Millenialsi i pokolenie Z, będą stanowić ponad 50% aktywnych pracowników, co w ogromnym stopniu wpłynie na sposób działania firm. Ten wyścig, wygrają wyłącznie te organizacje, które systemowo, konsekwentnie będą budować swoją pozycję i wizerunek, opierając się na prawdziwych wartościach, konkretnych działaniach i obiektywnej opinii pracowników. Statuetka Great Place to Work to ukłon w ich stronę.
Dla pracowników liczy się nie tylko możliwość wspólnego działania, ale coraz częściej o chęci bycia częścią biznesu decyduje fakt czy działa on odpowiedzialnie etycznie – i nie tylko w marketingowych sloganach, ale w codziennym działaniu.
– Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, zdajemy sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności, nie tylko za pracowników, ale także nasze otoczenie. Jesteśmy uczciwi i transparentni, aktywnie włączamy się w życie społeczności lokalnych, edukujemy, organizujemy zbiórki, bierzemy udział w inicjatywach charytatywnych. Odpowiedzialność jest dominującym hasłem naszych działań, także tych inicjowanych przez naszych pracowników – komentuje Katarzyna Obuchowicz, odpowiedzialna za komunikację korporacyjną w Brown-Forman Polska.
Budowanie angażującego miejsca pracy, to proces realizowany w Brown-Forman w bardzo świadomy i konsekwentny sposób. Już w 2016 roku firma znalazła się w gronie pracodawców wyróżnionych tytułem Naljepszego Pracodawcy wg Aon Hewit, który wyróżnia firmy ze względu na zaangażowanie pracowników, angażujące przywództwo, kulturę wysokich wyników oraz wiarygodną markę pracodawcy.
Ciągły rozwój, wdrażanie nowych rozwiązań i utrzymanie tak wysokiego poziomu środowiska pracy na przestrzeni kolejnych lat świadczy o znacznym poziomie satysfakcji pracowników. Jestem przekonany, że w bezpośredni sposób przekłada się to na relacje z naszymi klientami. Niedawno rozbudowany obszar sprzedaży, którym mam przyjemność zarządzać, to sprawny dział będący wizytówką naszej firmy w oczach Klientów – mówi Filip Popławski, dyrektor sprzedaży Brown-Forman Polska.
Obecna nagroda, jest kontynuacją drogi, która obraliśmy i stanowi kolejny dowód, że systemowe podejście do inicjatyw prowadzonych z myślą o pracownikach nie tylko jest ważne z zarządczego punktu widzenia, ale warunkuje osiąganie wysokich wyników biznesowych i charakteryzuje organizacje odnoszące sukcesy rynkowe – dodaje Alexander Gorelin, dyrektor marketingu w firmie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail