Nie trzeba jechać na Karaiby, by poznać tajemnice produkcji spirytusu z melasy. Około półtorej godziny drogi od granicy z Polską, w okolicach Mlada Boleslav, jest kilka wielkich zakładów, które przerabiają na alkohol odpady cukrowni. Tereos TTD to największy w Czechach producent cukru. Mają ogromny zakład rektyfikacji spirytusu w czeskim mieście Chrudim. Tu powstaje m.in. spirytus do wódek z grupy Stock, także do tych zestawianych w Lublinie w Stock Polska. Ponieważ do firmy Tereos należą trzy cukrownie, nic zatem dziwnego, że w Chrudim produkuje się głównie spirytus melasowy. Firma ma jeszcze drugi duży zakład rektyfikacji w Kolín, gorzelnię Kojetín oraz fabrykę bioetanolu w Dobrovicach.

Tereos to młoda firma, powstała w 1990 roku, jako inwestycja państwa, ale bardzo szybko nastąpiła prywatyzacja, m.in. z udziałem kapitału francuskiego, co spowodowało, że oprócz buraków cukrowych zaczęto przetwarzać także produkty trzciny cukrowej z francuskich kolonii.
Zakład rektyfikacji w Chrudim powstał w 1871 roku jako Akciový lihovar v Chrudimi. Była to spółka kupiecka, a rektyfikacja od początku połączona była z cukrownią. W 1920 roku zakład rozbudowano, zamknięto otwarte wcześniej kadzie fermentacyjne. W 1940 roku działający na potrzeby wojenne zakład uzyskał ogrzewanie parowe. W 1942 roku produkcje jednak zamknięto, a na terenie fabryki, w częściach magazynowych, stacjonowały niemieckie wojska. Ponownie wznowiono pracę w 1958 roku. Przez 34 lata zakład w Chrudim był częścią państwowego konglomeratu Východočeské konzervárny a lihovary. Nie przeszedł żadnych większych zmian konstrukcyjnych ani maszynowych aż do 1977 roku. Wówczas zbudowano nową warzelnię, postawiono nowe fermentatory, rozbudowano bocznicę kolejową i magazyny spirytusu do pojemności 3,5 mln litrów. W 1996 roku nastąpiła prywatyzacja zakładu w Chrudim, powstała spółka Lihovar Chrudim AS, połączona z zakładem produkcji cukru w Dobrovicach. Podstawowym surowcem pozostała melasa. Rok później, już po włączeniu do grupy Tereos TTD, zainicjowano nowe inwestycje, nastąpiła automatyka kotłowni, stanął nowy korpus zagęszczarki parownika, nowa kolumna zacierowa czy wieża chłodnicza. Ostatnią inwestycją w 2005 roku była budowa nowej warzelni i rozbudowa fermentora.
Zakład w Kolín produkuje przede wszystkim spirytus do wyrobów alkoholowych. Roczne moce to 140 tys. hl, zaopatrują ponad 300 producentów wódek i private labels na całym świecie. Poza producentami wódek dużym odbiorcą są firmy farmaceutyczne. Gorzelnia w Kolín powstała w 1856 roku, choć lokalne tradycje wyrobów wódek są dłuższe. Obecny zakład został zbudowany w 1871 roku i szczyci się tym, że nigdy nie miał przestoju w produkcji. Rocznie przerabiają 35-40 tys. ton melasy jako surowca podstawowego. Całkowita dzienna zdolność destylacji wynosi 1200 hl wszystkich rodzajów spirytusu. Podczas procesu destylacji powstaje również produkt uboczny, jakim są skoncentrowane wiórki melasy. Są one sprzedawane jako nawozy do czeskich i niemieckich firm rolniczych, do biogazowni, a także jako pasza. Destylarnia Kolín stała się częścią Tereos TTD na początku 2019 roku, przejęta od firmy Boferm – Lihovar Kolín AS.
Zakład bioetanolu w Dobrovicach jest pierwszą przemysłową destylarnią do produkcji bezwodnego fermentowanego alkoholu (bioetanolu) w Republice Czeskiej. Produkcję bioetanolu rozpoczęto w październiku 2006 roku. Od stycznia 2009 roku destylarnia dostarcza na rynek czeski biopaliwo E85 jako pierwszy producent w Europie Środkowo-Wschodniej. Roczna zdolność produkcyjna gorzelni wynosząca milion hektolitrów sprawia, że ​​jest to największa gorzelnia przemysłowa w Czechach i najnowocześniejsza gorzelnia w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakład działa w połączeniu z rektyfikacją cukru, całość alkoholu powstaje z melasy. Jest to najważniejszy zakład w grupie Tereos i do niego firma odwołuje się w swojej historii. W 1931 roku przy pałacu w Dobrovici książę Karel Anselm Thurn-Taxis założył cukrownię (skrót TTD odnosi się do Thurn-Taxis Dobrovici). W 1923 roku cukrownia została przejęta przez lokalne spółdzielnie kupieckie, a w 1946 roku znacjonalizowana przez państwo. Już w 1992 roku Cukrownia Dobrovice stała się największą i najnowocześniejszą cukrownią w Europie Środkowo-Wschodniej, przerabiając 14 tys. ton buraków dziennie. Budowa zakładu produkcji bioetanolu w 2006 roku kosztowała 1,3 mld koron czeskich, tj. ok. 220 mln zł. Obecnie zaopatrują ponad 300 stacji paliw.
Należąca do grupy gorzelnia Kojetín to mniejszy zakład, również przerabiający melasę na wysokiej jakości spirytus do celów spożywczych, chemicznych i technicznych.
Tereos TTD jest jedną z dziesięciu największych firm spożywczych w Czechach. Przetwarza ponad 2,4 mln ton buraków cukrowych rocznie w swoich cukrowniach i gorzelniach. Buraki cukrowe dostarczane są od 450 plantatorów z obszaru ponad 35 tys. hektarów. Rocznie Tereos TTD produkuje 300 tys. ton cukru i 880 tys. hektolitrów alkoholu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail