Zaproponowana przez rząd podwyżka akcyzy na poziomie 10% dla wszystkich wyrobów alkoholowych w rzeczywistości oznacza preferencyjne traktowanie piwa. Przyznali to zresztą otwarcie sami przedstawiciele rządu, podkreślając, że ponad dwa razy mniejsze obciążenie podwyżką piwa w stosunku do mocnych alkoholi ma pomóc w zmianie struktury spożycia alkoholu w Polsce. Tymczasem, jak potwierdzają dane, to nie mocne alkohole, a piwo jest najczęściej spożywanym trunkiem i odnotowuje największy wzrost sprzedaży.

Od lat w Polsce utrzymywany jest system preferencyjnego traktowania słabszych alkoholi, oparty o pochodzącą ze stanu wojennego ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Akt ten powstał w czasie, kiedy w modelu spożycia w Polsce dominowała wódka. Chociaż dziś model konsumpcji diametralnie się zmienił, to preferencje dla piwa nadal są utrzymywane. Piwo w ostatnich dwóch dekadach stało się najpopularniejszym alkoholem w kraju. Spożycie piwa w przeliczeniu na głowę mieszkańca przekroczyło psychologiczną barierę 100 litrów rocznie i wyniosło w 2018 roku 100,5 litra. W latach 2005-2018 spożycie piwa wzrosło o 24,5% (dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej). Z kolei spożycie napojów spirytusowych utrzymuje się na stabilnym poziomie. A oto dane tylko za zeszły rok: spożycie napojów alkoholowych ogółem w przeliczeniu na czysty alkohol wzrosło o 1% r/r i wyniosło 9,55 litra na 1 mieszkańca, przy czym spożycie napojów spirytusowych nie zmieniło się, o 2,7% zmniejszyła się konsumpcja wyrobów winiarskich, a o 2,0% zwiększyło się spożycie piwa.
Z badań przeprowadzonych przez firmę̨ Nielsen, przedstawionych w raporcie pt. „Aktualny obraz rynku. Napoje alkoholowe w Polsce” wynika, że wartość́ sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych w Polsce w 2017 roku wyniosła 32,6 mld zł (w 2016 roku – 32,1 mld zł, a w 2015 roku – 30,9 mld zł), z czego 27 mld zł wyniosła sprzedaż̇ wódki i piwa. W grupie alkoholi największym segmentem były trunki niskoalkoholowe, przede wszystkim piwo, które stanowiły 48,9% sprzedaży (15,9 mld zł).
Od 2013 roku krajowa produkcja piwa wynosi ponad 4 mld litrów rocznie. W 2018 roku przekroczyła rekordowy poziom z 2016 roku, a w relacji do 2017 roku odnotowano jej wzrost o 2,7% r/r. W latach 2015-2018 miał miejsce powolny wzrost wolumenu produkowanego piwa, średnio o 0,9% rocznie i w 2018 roku był on o 3,5% wyższy niż̇ w 2014 roku. Ubiegłoroczne wyniki świadczą̨ o przyspieszeniu dynamiki rozwoju tego segmentu napojów alkoholowych
Co ważne, ta rosnąca popularność piwa nie przekłada się na wpływy dla budżetu państwa. Chociaż w wolumenie spożycia alkoholu piwo stanowi około 60%, to dostarcza zaledwie około 30% wpływów z tytułu akcyzy na wyroby alkoholowe. Tymczasem wyroby spirytusowe (około 35% spożycia) zapewniają ponad 69% wpływów z akcyzy.
Reasumując – nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymywania preferencji dla piwa w obecnym modelu akcyzowym ani dla stosowania faktycznie niższej skali podwyżki podatku akcyzowego dla tych wyrobów. Podkreślmy, że preferencje te dotyczą również tanich piw o zawartości nawet 10% alkoholu (cztery puszki takiego piwa to odpowiedni pół litra wódki – ale w cenie nawet dwa razy niższej).
Przemysł spirytusowy apeluje o kontynuację toczonej od wielu miesięcy dyskusji na temat równego traktowania alkoholi – też w sferze podatkowej – i równie poważnego traktowania zagrożeń związanych ze szkodliwym spożyciem każdego rodzaju alkoholu.

Ryszard Woronowicz
Rzecznik Prasowy
Związek Pracodawców
Polski Przemysł Spirytusowy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail