Co szykują ustawodawcy dla producentów i sprzedawców alkoholi w 2018 roku?
Po pierwsze, jeśli zostanie znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i uwzględni się w nich poprawki resortu zdrowia, to na etykiecie będzie musiała być informacja o kaloryczności 100 gramów trunku, jak również dokładny skład.
Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości będą nakładały na sprzedawcę bardziej restrykcyjny sposób legitymowania nabywców alkoholu. Zmiany w ustawie przeszły przez prace w Sejmie, a po wprowadzeniu poprawek przez Senat w połowie grudnia, ponownie wróciły do Sejmu.
Nowe przepisy uprawniają urząd gminy do możliwości ograniczania nocnej sprzedaży (między godziną 22.00 a 6.00). W drodze uchwały władze gminne będą też mogły określić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu na swoim terenie. Kolejna zmiana, to zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nadano gminom prawo do samostanowienia w tej kwestii – „Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail