W czwartek Sejm zagłosuje za przyjęciem lub odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt Ministerstwa Finansów podnosi akcyzę na alkohol w 2022 roku o 10%, a następnie przewiduje tzw. kroczące podwyżki – przez kolejne 6 lat (2023-2027) rok po roku o 5%. Rząd argumentuje, że planowane zmiany mają charakter wyłącznie zdrowotny, jednak najnowsze badania pokazują, że ich efekt może być odwrotny od zamierzonego.

Instytutu Badań Pollster zrealizował na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy badanie na reprezentatywnej grupie 1073 respondentów. Uzyskane odpowiedzi wskazują na opinie Polaków na temat prognozowanych podwyżek cen alkoholu, jaka może nastąpić w wyniku nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
O wątpliwościach dotyczących podwyżki akcyzy na alkohol, może świadczyć fakt, iż 27 listopada Senat odrzucił proponowane zmiany w akcyzie w całości, a za odrzuceniem ustawy byli także senatorowie Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski i Magareta Budner.
Eksperci wyliczają, że po podwyżkach, cena standardowej butelki wódki osiągnie nawet 50 zł. Na pytanie o decyzje zakupowe konsumentów, prawie 60% ankietowanych odpowiada, że bierze w związku z tym pod uwagę zakup tańszego alkoholu na czarnym rynku. Aż 49% respondentów, deklarujących, że są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, rozważa zakup alkoholu z nielegalnego źródła.
Z badania wynika, że 61% Polaków nie akceptuje rządowego planu podwyższania akcyzy na alkohol, jedynie 28% akceptuje, 11% nie ma zdania.

Pytania i odpowiedzi ankietowanych przedstawiają się następująco:

Pytanie 1.
Co pana(i) zrobi w sytuacji, gdy cena wódki za butelkę o pojemności 0,5 litra osiągnie cenę 50 zł?
59% badanych rozważy zakup alkoholu z nielegalnego źródła, a jedynie 10% zdecyduje się na zakup alkoholu w wyższej cenie.
49% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach, rozważy zakup alkoholu z nielegalnego źródła. W przypadku pozostałych ugrupowań opozycyjnych (Lewica/KO/PSL/Konfederacja) odsetek osób zdecydowanych na zakup nielegalnego alkoholu wynosi ok. 70%.

Pytanie 2.
Czy według pana(i) ceny alkoholu powinny wzrosnąć/zmaleć:
52% respondentów uważa, że ceny alkoholu powinny pozostać bez zmian, a 22% badanych sądzi, że ceny te powinny ulec obniżce.
43% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach uważa, że ceny alkoholu powinny pozostać bez zmian.

Pytanie 3.
Na ile akceptuje pana(i) politykę rządu dotyczącą podwyższania akcyzy na alkohol?
61% respondentów nie akceptuje rządowej polityki podwyższania akcyzy na alkohol, 28% akceptuje, 11% nie ma zdania.
Wyborcy ugrupowań politycznych odpowiedzieli następująco:
43% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PiS w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 48% akceptuje.
71% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na KO w najbliższych wyborach nie akceptuje podwyżki akcyzy. 23% akceptuje.
66% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na Lewicę w najbliższych wyborach. 24% akceptuje.
74% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na PSL w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 11% akceptuje.
86% osób ankietowanych, którzy oddaliby głos na Konfederację w najbliższych wyborach, nie akceptuje podwyżki akcyzy. 10% akceptuje.
61% mieszkańców wsi nie akceptuje polityki rządu dot. podwyższania akcyzy na alkohol.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail