Gorzelnia w Słuczy została wybudowana w 1894 roku przez Józefa Chojnowskiego. Zakład zakończył pracę w 2013 roku, ale może wznowi produkcję, bo jest nowy właściciel. Poprzednim właścicielem, od 1996 roku, był Andrzej Chalecki. Ma pełne wyposażenie. W ostatnich latach destylowano tu: kukurydzę, żyto i pszenżyto.


Od początku XIX wieku Słucz była w posiadaniu kilku osób, częściowo należała do Downarowiczów, w mniejszych częściach do Sokołowskich i Filipkowskich. Wieś była zamieszkiwana przez chłopów, ale też przez szlachtę zaściankową, która również gospodarzyła tutaj jako drobni właściciele. Około 1870 roku większą część Słucza wykupiła rodzina Chojnowskich. Głowa rodu Chojnowskich herbu Lubicz, Józef wybudował w 1894 roku dwór i zabudowania folwarczne: czworaki, cegielnię, gorzelnię, tartak i obory. Dwór murowany, zbudowano w stylu neorenesansu, parterowy z piętrem w części środkowej, na planie prostokąta. Ostatnim właścicielem był Witold Chojnowski. Majątek liczył wtedy 1163 ha. Po II wojnie światowej znacjonalizowany, przekazany w użytkowanie PGR. Pozostały: dwór, gorzelnia, folwark z kuźnią, stajnią, oborą, sieczkarnią i dawnymi czworakami.
Słucz leży w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów.

Komentarze

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail