Grupa Manufaktura Piwa Wódki i Wina chce zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2022 roku, przy wycenie rzędu 300 mln zł. Zarząd zakłada, że po ok. 9 miesiącach spółka przeniesie się na rynek główny GPW – poinformował członek zarządu Tomasz Nietubyć podczas wideokonferencji w ramach GPW Innovation Day.

– Na dzisiaj nie mamy podjętej uchwały, co do szczegółów emisji akcji. Mogę jednak powiedzieć, że będzie miała charakter publiczny i nie będzie duża. Środki przeznaczymy na inwestycje, które w przyszłym roku sięgną ponad 20 mln zł, głównie na rozlewnię do wódki w Niechanowie oraz drugą linię rozlewniczą do piwa wraz z halami magazynowymi. Nasz browar pracuje obecnie na styku swoich możliwości, zwłaszcza w okresie wzmożonego zapotrzebowania na piwo – powiedział Tomasz Nietubyć.
Wycena grupy na poziomie 300 mln zł wynika z zastosowania trzech metod: skorygowanych aktywów netto, porównawczej oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Zarząd spółki zakłada, że na koniec 2022 roku kapitalizacja spółki wzrośnie do 500-600 mln zł. W 2025 roku ma zwiększyć wartość rynkową do 1 mld zł.
W swoich prognozach Manufaktura Piwa Wódki i Wina zakłada osiągnięcie w tym roku 65 mln zł przychodów i 9,1 mln zł zysku brutto. W 2022 roku przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 231,6 mln zł, a zysk brutto do 54,7 mln zł. W 2023 roku przychody powinny wynieść 256,3 mln zł, a zysk brutto 60,4 mln zł.
– Prognoza jest ambitna, ale opiera się na stałych relacjach handlowych. Bazowaliśmy w niej na obecnym portfolio produktów oraz ofercie na 2022 rok, stąd wypłaszczenie wyników w 2023 roku, bo nie zakładają jeszcze wprowadzenia nowych produktów. W połowie 2022 roku nasza prognoza na 2023 roku ulegnie znacznej zmianie, gdy będziemy pewni, jakie produkty chcemy wprowadzić i w jakiej skali. Plany ulegną na pewno korekcie w górę – powiedział Tomasz Nietubyć.
Po dziewięciu miesiącach 2021 r. grupa zanotowała 36,4 mln zł przychodów, 8,4 mln zł EBITDA oraz 5,8 mln zł zysku brutto.
Manufaktura Piwa Wódki i Wina ma dwa główne zakłady produkcyjne w Tenczynku i Niechanowie, gdzie planuje skoncentrować produkcję swoich wyrobów: piwa, okowity, whisky i wódki. Prezesem spółki jest Janusz Palikot.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail