Fundacja Kultura i Dziedzictwo, której udziały w 100% należą do Cieleśnica S.A. otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałka Województwa m.in. na remont gorzelni na terenie Fabryki Wódek Gatunkowych, w której powstanie Muzeum Gorzelnictwa. W dawnej kotłowni utworzona zostanie sala warsztatowa, w której będą organizowane szkolenia z zakresu technologii gorzelnictwa, gatunków alkoholi i zielarstwa. Dawna fermentowania przekształci się w salę wystaw czasowych, gdzie goście poznają wiele ciekawych historii z Rzemieślniczego Gorzelnictwa. W pozostałej części budynku powstanie wystawa stała poświęcona tematyce związanej z kulturą ludową, zielarstwem, a także tradycjami szlacheckimi, dwudziestoleciem międzywojennym, w czasie którego Cieleśnica przeżywała najlepsze lata. Na terenie Fabryki Wódek Gatunkowych powstaną również wystawy interaktywne, film promujący 500-lecie Cieleśnicy, a w parku przy Pałacu Cieleśnica kino letnie. Rozpoczęcie remontu planowane jest na wiosnę 2021 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Subskrypcja newsletter

Najnowsze wpisy wprost do Twojej skrzynki e-mail