Czy na schodkach nad Wisłą wolno pić alkohol czy też nie?

Jak podaje rp.pl, Sąd Najwyższy 19 stycznia uzasadnił postanowienie w sprawie odpowiedzi na pytanie: czy na schodkach nad Wisłą wolno pić piwo czy też nie? – Obywatelom wolno to, czego prawo im wyraźnie nie zabrania, a organom władzy wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie zezwala. SN powołał się również na zasadę wykładni prawa na korzyść sprawcy. W tym przypadku zawęził definicję „ulicy”, posiłkując się tą z ustawy o drogach publicznych. W ustawie bulwar nie może być nazywany ulicą i dlatego nie podlega ustawie o wychowaniu w trzeźwości. SN nie podjął uchwały w tej sprawie, argumentując, że nie będzie w tej kwestii wyręczał sądów.

Odmowa nadania unijnego znaku towarowego dla wódki Lubelska

Sąd UE podtrzymał decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiającej zarejestrowania znaku wódki Lubelska jako unijny znak towarowy. Wniosek o rejestrację Stock Polska złożył w 2013 roku. Został zgłoszony sprzeciw wobec rejestracji przez Lass & Steffen GmbH Wein und Spirtuosen-Import, producenta m.in. alkoholu o nazwie Lubeca. Firma argumentowała sprzeciw tym, że Lubelska brzmi zbyt podobnie jak Lubeca. EUIPO, jak również sąd UE przyjął ten argument i uznał, że w wymowie jest za duże podobieństwo i może to być mylące dla konsumenta. Zaznaczył, że oba produkty zamawiane są w sposób werbalny, głównie w barach, restauracjach, co może prowadzić do pomyłek.

Czytaj więcej

Sprzedaż alkoholu przez internet

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa II GSK 2566/14 – Wyrok NSA z 2016-04-21) orzeka o zakazie sprzedaży alkoholu przez internet. W uzasadnieniu sąd odwołał się głównie do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. Art. 535 k.c. definiuje umowę sprzedaży: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 454 par. 1 k.c. dotyczy miejsca spełnienia świadczenia. Art. 155 par. 2 dotyczy kwestii przeniesienia własności: Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe. Zatem realizacja umowy dokonuje się w momencie wydania rzeczy nabywcy w miejscu określonym w umowie. Powołując się na te przepisy sąd uznał, że przy sprzedaży alkoholu przez internet dochodzi do realizacji umowy w miejscu, którego nie obejmuje zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W zezwoleniu określone jest miejsce, gdzie będzie dokonywana sprzedaż i niedozwolone jest wydanie rzeczy w innym niż te wskazane w zezwoleniu. NSA powołał się również na regulacje zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, dotyczące ograniczenia spożycia alkoholu, jako głównego celu ustawy (art. 1 ust. 1) oraz ograniczenia dostępności alkoholu (art. 2 ust. 1 pkt. 4). Dlatego też sąd uznał, że sposobem na realizację celów ustawy jest stosowanie zezwoleń i określenie miejsca sprzedaży alkoholu. Sprzedaż na odległość jest, jak uznał sąd, ułatwieniem w jego nabyciu i kłóci się z celami zawartymi w ustawie.

Czytaj więcej

Zaostrzenie handlu alkoholami w Rosji

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w związku z tragedią w Irkucku – 71 ofiar zatrucia alkoholem – prezydent Władimir Putin zalecił zaostrzyć zasady obrotu i produkcji wyrobami spirytusowymi. Zmiany mają dotyczyć wprowadzenia innych stawek akcyzy na płyny zawierające alkohol i na napoje alkoholowe, zaostrzenia zasad handlu lekarstwami, które w składzie mają alkohol etylowy i wprowadzenia obligatoryjnych oznaczeń produktów zawierających alkohol.

Czytaj więcej

Branża spirytusowa z nadzieją o CETA

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) ocenia, że wynegocjowana umowa gospodarczo-handlowa Unii Europejskiej z Kanadą (CETA) będzie miała bezpośrednio i pośrednio pozytywny wpływ na rozwój przemysłu spirytusowego w Polsce. Przede wszystkim może stanowić ważny czynnik pobudzający eksport krajowych mocnych alkoholi z segmentu premium. Świadczą o tym m.in. dotychczasowe dobre wyniki polskich markowych wódek w Kanadzie i USA.

Czytaj więcej

Zakaz informowania o cenie promocyjnej alkoholu na Litwie

W znowelizowanej ustawie o kontroli alkoholu wprowadzono zakaz informowania konsumentów w sklepach o cenie promocyjnej alkoholu. Przepisy weszły z dniem 1 listopada. Zniżki na alkohol będzie można ustanawiać, ale wprowadzono zakaz informowania o tym. W ustawie zawarto również zakazy dotyczące organizowania gier, loterii, konkursów oraz promocji zachęcających do kupna lub spożywania alkoholu.

Czytaj więcej

Nowe zasady sprzedaży alkoholu w Warszawie

Dwie uchwały radnych Warszawy wprowadzają zmiany, które zmniejszają ilość punktów sprzedaży alkoholu oraz wydłużają dozwoloną (minimalną) odległość drogi od przedszkoli i szkół z 50 m do 100 m. Dla lokali gastronomicznych, serwujących trunki z procentami zachowano dotychczasową odległość, czyli 50 m. Rozszerzono listę obiektów chronionych, teraz należą do nich też: żłobki, kluby dziecięce, placówki wsparcia dziennego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jak podaje UM Warszawa: „Dotychczas na liście były przedszkola, szkoły, bursy, internaty, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, oddziały terapii uzależnień i leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich, Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, świątyń, kaplic, obiektu wojskowego, na terenie którego znajdują się wspólne kwatery stałe, przeznaczone do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy”. Zmianie uległ też sposób mierzenia odległości od sklepu czy restauracji do obiektu chronionego – nie od wejścia ogólnodostępnego, a od granicy (ogrodzenia) obiektu. Druga uchwała zmniejsza ilość sklepów sprzedających alkohol o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (nie dotyczy piwa) – będzie ich mniej o 150, czyli z 3100 do 2950. W perspektywie ilość sklepów ma być sukcesywnie ograniczana – docelowo do 2500. Limit punktów sprzedających alkohol do spożycia na miejscu pozostanie nie zmieniony – 2440. Głosowanie nad uchwałami odbyło się podczas sesji Rady m.st. Warszawy 25 czerwca 2015 roku. Przepisy weszły w życie z dniem 31 lipca 2015 roku.